Vad är emotionell hälsa?

Vad är emotionell hälsa?

                Emotionell Hälsa definieras av i vilken grad du känner dig känslomässigt trygg och avslappnad i vardagen. En person med god emotionell hälsa har en avslappnad kropp, ett öppet sinne och ett öppet hjärta. Ju mer emotionella hälsa du har, desto mer självkänsla har du. Det innebär att du inte alltid reagerar med ångest eller panik till de händelser som inträffar i ditt liv. Istället kan du vara lugn och ha tålamod med dig själv och andra. Detta innebär att du är en känslomässigt trygg person.

Känslomässigt säkra människor varken dömer eller kritiserar andra. De känner sig trygga, säkra med sina egna känslor samt lär sig att inte undvika eller försöka kontrollera dem.

Att vara känslomässigt frisk måste du uttrycka dina känslor på ett friskt och självsäkert sätt. Att vara tillräckligt mogen för att avslöja för sig själv att ett inlärt beteende mönster är en tidigt inlärt försvarsmekanism tar du stora kliv i din personliga utveckling. När du tar ansvar för dina verkliga känslor får du bättre kontakt med andra människor och med ditt genuina JAG. Du förlorar inte din personlighet. Du blir mer avslappnad och när du  släpper på försvarsmekanismerna blir du äntligen fri. En befrielse som öppnar din kreativitet och ökar förståelsen om dig själv och omvärlden.

                                 ” Vad spelar det för roll om du vinner hela världen men förlorar dig själv? ” Jesus

Många människor är inte bekväma med alla sina känslor. Det är kanske i uppfostran vi har lärt oss att känslor ska helst inte kännas och vissas. Vi blir inlärda att bete oss på ett vist sätt som senare i livet hämmar oss från att leva fullt ut. Vi kanske lärt oss att det blir bäst att vi använder oss av logiska resonemang istället för att känna. När vi låter sinnet bestämma helt och hållet då är det lätt att få känslor av att vi inte lever fullt ut och att något håller oss från att leva vårt bästa liv.

 Vad menar jag med att leva fullt ut?

 Många dömer, gör narr av och kritiserar egna känslor och andras. Att leva fullt ut för mig är att ta ansvar endast för mig själv alltså välja hur jag vill må. Tankarna kan styras och känslor identifieras. Det är viktigt att vi människor får ha ett val. När vi identifierar hos oss känslor som rädsla, ilska och hat skulle det vara möjligt för oss att välja känna annorlunda? Ja det är möjligt att välja må bra i varje given stund. Jag menar definitivt inte att förtränga det vi känner. Förträngning skapar blockeringar i våra kroppar. Det vi kan göra är att se vad våra känslor grundas i. Vad är det för tankar som ständigt plågar oss? Det gäller att öka medvetenheten om vad vi tänker. Då blir det lättare att förstå våra känslor och lättare att välja tankar som skapar känslor som utvecklar oss och ökar vårt välmående. Att med rätt tankar skapa känslan om tillit till vår egen styrka och till livetsprocess.

                                  “Välj att leva ditt bästa liv – Gör din osynliga potential verklig” 

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.