Vad är emotionell hälsa?

Vad är emotionell hälsa?

Emotionell Hälsa definieras av i vilken grad du känner dig känslomässigt trygg och avslappnad i vardagen.