Vad är EQ

Vad är EQ

EQ betyder emotionell intelligens. Emotion kommer från latinska verbet som motere, ” att röra sig ” och prefixen e ger betydelsen ”att röra sig bort från”. Det som är underförstått i alla känslor är att göra något åt dem. Förmågan att hantera dina egna och andras känslor ökar din emotionella intelligens.

Förståelsen av vad som händer i ditt inre, med dina relationer och ditt tillvaro ger dig hälsosamma relationer till dig själv och andra. Det motiverar dig och ökar din empatiska förmågan samt ökar din förmåga att stödja, utveckla och stärka ditt inre styrka.   För att du ska kunna göra detta får du först och främst bestämma dig för att ta ansvar för dina handlingar och känslor. Detta innebär en mognad på djupet av ditt inre. Mognaden bidrar till ökad styrka och med det tar du tillbaka din energi som du lagt t ex på att förändra andra människor. Du kan endast förändra dig själv och då du gör detta medvetet magiska under inträffar. Det kan vara så enkelt som att en relation som förut tycktes omöjligt kan nu helt plötsligt kännas givande, lätt och roligt. Det kan vara en depression eller annat betungande som har stannat hos dig alldeles för länge och du känner behovet av att befria dig från det.

I dina känslor finns gömd en stor kraft. Denna kraft kan antingen vara nedbrytande eller grunden till ditt högsta resultat. Med förståelsen för dina känslor ökar din sociala kompetens. Du och endast du kan skapa ditt liv på nytt.

Daniel Goleman som är doktor i psykologi och vetenskapsjournalist skrev 1995 Känslan Intelligens där han tydligt förklarar hur känslor uppstår och vad som händer i vår hjärna när vi låter dem styra.  Sambandet mellan känsla och tanke och hur den ena skapar den andra.

När vi ökar vårt medvetande om att känslor som rädsla, ilska och hat t ex är konstruerade och inte utför vår personlighet då har vi tagit steget mot förändring.

Lycka och kärlek kommer ifrån platsen där vi lättare kan förstå sambandet mellan emotionellt och rationellt.

Skillnaden mellan emotionellt och rationellt är att med känslan uppnår vi en djupare vishet när vi låter känslan bestämma än att komma fram till samma sak på ett logiskt sätt. Det som styr vårt handlande är balansen mellan emotionellt och rationellt. Känslorna och intuitionen spelar en viktig roll då vi hamnar i situationer då livet står på spel. I sådana situationer finns ingen logiskt förklaring. Likaså i vardagen kan intuitionen och känslorna guida oss till ett bättre liv där rätt blir det som är rätt för oss och det som vi tidigare tolkade som fel blir en lärdom. Lärdomar styr oss till personlig utveckling och bättre förståelse för vår egen och andras handlande.

Tänk att känslor av lycka är de viktigaste biologiska förändringarna och att dessa känslor alstrar ökad energi som i sin tur stillar oro tankar.

                                                                         ”Allt vi är, är resultatet av vad vi har tänkt  BUDHA”

 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.