EQ terapi och coaching

EQ terapi och coaching

EQ-terapi 

EQ står för emotionell intelligens. En hög EQ får dig att bli framgångsrik i arbetet, socialt och i alla dina relationer. Den viktigaste relationen att börja med är relationen till dig själv. EQ terapin ökar vårt känslomedvetande och som lättare guidar oss till det livet vi vill leva.

Den här formen av terapi utformades i USA. I den ingår NLP, KBT, Gestaltterapi för att nämna några kända terapi former

Den passar utmärkt till depressioner, missbruk av mat, droger, tabletter, spel samt sluta röka. Vidare passar terapin till individer med anorexia och bullimi där insikten om vilka känslor som ligger bakom ökar samt öppnar upp till att individen gör annorlunda val.

Mia de Neergaard som äger företaget Human Potential har gått olika utbildningar i USA för att senare utveckla denna form av terapi som heter EQ terapi.

Terapin i sin form går på djupet i våra celler för att ändra i deras minne. Att ändra i cellminnet innebär att uppdaga det som redan finns där. Acceptera  det som har hänt och förlåta för att kunna ersätta det gamla minnet med nya insikter samt upplevelser som förnyar dig som människa. En av de viktiga inslagen i EQ terapin är NLP som står Neuro Lingvistisk Programmering.  Med jälp av NLP kan du visualisera dig till bättre hälsa, bättre relationer eller  hur det kan kännas då du befriar dig från missbruk t ex. Det som händer då du visualiserar är att  du skapar nytt i ditt gamla beteende mönster. Samtidigt för att kunna förankra det nya i vardagen ska du kunna bli medveten om hur du uttrycker dig. Att för varje gång du uppfattar ditt språk som negativ stanna ett par sekunder för att hitta ett bättre och mer positivt sätt att prata på.

Vår förståelse om våra försvarsmekanismer ökar betydligt. Detta medför insikter om hur vi kan leva utifrån kärlek, mod och att vår känslomässiga trygghet gör oss starka. Förståelsen ökar om att rädslan, skam, skuld, hat och ilska t ex är känslor som kommer från en plats som inte tillför oss något mer än lärdom. Vi kan välja att agera annorlunda. Då skapar vi nya möjligheter för att med lätthet leva fullt ut. Insikten om att leva i nuet och att släppa på kontrollen ökar. Framtiden blir med säkerhet NU ändå.

Som EQ terapeut och människa vill tillägga att jag utgår från att vara icke dömande och konfidentiell.

Klienten får all stöd den behöver efter den utförda processen genom täta uppföljningar.

Coaching

Min främsta uppgift som coach är att med öppna frågor till klienten se till att skapa förändring i positiv riktning.

All coaching har utgångspunkten i nuläget och med fokus på lösningar som klienten kommer själv fram till. Vidare får  klienten den behövda stöd för att se förändringsmöjligheterna för framtiden. Min förhållningssätt som coach och människa är icke dömande och konfidentiellt. Som coach talar jag inte om för klienten vad han/hon ska göra.
Klienten får mitt fulla stöd för att den hittar egna svar på det område klienten vill uppnå framgång på.

Viktigt att tillägga är att öppna frågor leder till känslor som ligger bakom de hinder som klienten upplever att den har svårt med för att uppnå önskade framgångar. Om klienten önskar och behovet finns kan vi boka tid för en EQ process där klienten får ett djupare inblick i sitt inre.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.